IntroПро порталМіжнародне молодіжне співробітництвоМолодіжні та дитячі організації УкраїниМолодіжна політика в УкраїніНовиниНавчання дітей та молодіПрограма Intel "Шлях до успіху"Контакти

Утвердження патріотизму, духовності, моральностіі та формування загальнолюдських цінностей молоді

ОпитуванняЦе цікаво!


Найактуальніші проблеми, що хвилюють сучасну молодь:
тут цікаво! • 25.10.2012

  Стартувала Всеукраїнська інформаційно-профілактична акція «Відповідальність починається з мене»

  За ініціативи Державної служби молоді та спорту України днями дала старт соціально-значуща Всеукраїнська інформаційно-профілактична акція "Відповідальність починається з мене". Захід проводиться з метою реалізації державної молодіжної політики та пропаганди й утвердження здорового способу життя в молодіжному середовищі. 
  Рейтинг: 2.29
 • 22.10.2012

  За проведення ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор-2018 боротимуться 5 міст

  Міжнародний Олімпійський Комітет сьогодні, 16 жовтня, оголосив 5 міст-кандидатів, які боротимуться за право проведення III Юнацьких Олімпійських ігор 2018 року. Стати столицею Ігор претендують: Буенос-Айрес (Аргентина), Глазго (Великобританія), Гвадалахара (Мексика), Меделін (Колумбія), Роттердам (Голландія). 
  Рейтинг: 2.01
 • 20.10.2012

  До 11 листопада 2012 року приймаються заявки на участь у щорічному національному конкурсі «Народний бренд-вибір молоді»

  Всеукраїнським молодіжним об’єднанням підтримки вітчизняного виробника «Альтернатива», в рамках меморандуму про співпрацю з Державною службою молоді та спорту України, впроваджується щорічний Національний конкурс роботодавців «Народний бренд-вибір молоді». 
  Рейтинг: 3.65

Патріотичне виховання молоді відіграє особливо важливу роль, оскільки воно є основою української національної ідеї. Виховання патріота – копіткий консолідований процес який є стрижнем державної політики, адже основним мірилом патріотизму є ставлення громадянина до становлення державності.

Для цього Міністерством проводяться ряд всеукраїнських заходів, спрямованих на формування у молоді національної свідомості, почуття патріотизму, відродження духовності, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, гордості за минуле і сучасне.

Разом з тим, Міністерством спільно з МОН, МКТ, Міноборони розроблено та затверджено Концепцію національно-патріотичного виховання молоді (спільний наказ від 27.10.2009 №3754/98/538/49) та розроблено та затверджено наказ від 17.09.2009 № 3272 "Про затвердження Положення про центр патріотичного виховання", який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 13.10.2009 за №954/16970.

Також,  Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 3 лютого 2010 № 253-р "Питання утворення Всеукраїнського центру патріотичного виховання молоді". • 04.03.2011

  Центр патріотичного виховання

  ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський центр патріотичного виховання молоді

  1. Всеукраїнський центр патріотичного виховання (далі - Центр) утворено з метою забезпечення системної і цілеспрямованої діяльності органів виконавчої влади і громадськості щодо патріотичного і духовно-морального виховання молоді, здатної на основі формування громадянсько-патріотичних почуттів і свідомості забезпечити вирішення завдань щодо консолідації суспільства, підтримання суспільної та економічної стабільності, зміцнення єдності Українського народу.

  2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та цим Положенням.

  3. Основними завданнями Центру є:

  • забезпечення організації проведення міжнародних та всеукраїнських заходів Міністерства, спрямованих на:
   • формування свідомості української молоді на основі культурно-історичних, духовних цінностей, збереження і розвиток почуття гордості за свою країну;
   • формування в молоді активної життєвої позиції, громадянських і моральних якостей, готовності до участі в суспільно-корисній діяльності та захисту державних інтересів країни;
   • розвиток духовних традицій Вітчизни, утвердження в суспільстві ідеалів високої моральності і гуманізму, збереження і примноження культурної, духовної спадщини;
   • сприяння зайнятості та підтримку підприємницьких ініціатив молоді, інтелектуальний та творчий розвиток молоді, утвердження здорового способу життя молоді та розвиток громадянської активності молоді;
  • формування комплексу організаційного, науково-методичного, інформаційно-пропагандистського забезпечення взаємодії структурних підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту місцевих органів виконавчої влади, закладів патріотичного виховання та установ культурно-просвітницького напрямку, дитячих і молодіжних громадських організацій;
  • методичне забезпечення організації та проведення акцій, ігор, конкурсів, фестивалів, конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, форумів та інших інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, моральності, духовності та формування загальнолюдських цінностей у молоді, сприяння зайнятості та підтримку підприємницьких ініціатив молоді, інтелектуальний та творчий розвиток молоді, утвердження здорового способу життя молоді та розвиток громадянської активності молоді, які проводяться центрами патріотичного виховання, закладами і установами культурно-просвітницького напрямку та патріотичного спрямування для молоді, які підпорядковані структурним підрозділам у справах сім’ї, молоді місцевих органів виконавчої влади.


  4. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

  • забезпечує проведення міжнародних та всеукраїнських заходів Міністерства, спрямованих на патріотичне і духовно-моральне виховання молоді, соціальне становлення та розвиток молоді, сприяння зайнятості та підтримки підприємницьких ініціатив молоді,
  • бере участь у розробленні положень про проведення міжнародних та всеукраїнських заходів Міністерства, спрямованих на утвердження патріотизму, моральних та духовних якостей, ціннісних орієнтацій, інтелектуального та творчого розвитку молоді, утвердження здорового способу життя молоді, розвиток громадянської активності молоді та міжнародного співробітництва у галузі молодіжної політики та методичне забезпечення їх реалізації;
  • надає методичну допомогу структурним підрозділам у справах сім’ї, молоді місцевих органів виконавчої влади з питань проведення регіональних заходів, спрямованих на патріотичне і духовно-моральне виховання молоді, сприяння зайнятості та підтримку підприємницьких ініціатив молоді, інтелектуальний та творчий розвиток молоді, утвердження здорового способу життя молоді та розвиток громадянської активності молоді;
  • бере участь у розробленні проектів нормативно-правових документів щодо ефективної діяльності та розвитку в регіонах установ і закладів патріотичного виховання та установ культурно-просвітницького напрямку та клубів за місцем проживання;
  • забезпечує вивчення, узагальнення та пропаганду передового досвіду роботи закладів патріотичного виховання та установ культурно-просвітницького напрямку для молоді з питань патріотичного виховання;
  • координує організацію підвищення кваліфікації та атестації керівників, спеціалістів, методистів та педагогічних працівників закладів патріотичного виховання та установ культурно-просвітницького напрямку для молоді;
  • здійснює в установленому порядку інформаційно-пропагандистську та видавничу діяльність;
  • забезпечує виготовлення та поширення соціальної реклами, спрямованої на утвердження патріотизму, моральності та духовності серед молоді;
  • здійснює міжнародну діяльність;
  • виконує інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.


  5. Центр має право:

  • одержувати в установленому порядку від Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, структурних підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту місцевих органів виконавчої влади, закладів патріотичного виховання та установ культурно-просвітницького напрямку, дитячих і молодіжних громадських організацій, організацій, підприємств та установ незалежно від форми власності документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
  • вносити Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту пропозиції щодо вдосконалення діяльності структурних підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту місцевих органів виконавчої влади, закладів патріотичного виховання та установ культурно-просвітницького напрямку, дитячих і молодіжних громадських організацій з питань утвердження патріотизму, моральності та духовності серед молоді;
  • за дорученням керівництва Міністерства здійснювати моніторинг роботи структурних підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту місцевих органів виконавчої влади, закладів патріотичного виховання та установ культурно-просвітницького напрямку, дитячих і молодіжних громадських організацій з питань утвердження патріотизму, моральності та духовності серед молоді;
  • залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
  • співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадськими організаціями патріотичної спрямованості, іншими об'єднаннями громадян, окремими громадянами в реалізації проектів щодо патріотичного виховання молоді;
  • скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.


  6. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром України у справах сім’ї, молоді та спорту.

  Директор центру:

  • представляє установу в органах державної влади, установах, організацій, закладах та підприємствах, розпоряджається в установленому порядку його майном і коштами в межах затвердженого кошторису витрат;
  • здійснює керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, визначає ступінь відповідальності його працівників;
  • в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників та інших працівників Центру;
  • затверджує структуру, штатний розпис Центру за погодженням з Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту;
  • затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Центру;
  • видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження організовує і контролює їх виконання;
  • застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;
  • затверджує правила внутрішнього розпорядку;
  • здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
  • здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов, пожежної безпеки тощо;
  • забезпечує координацію ведення бухгалтерського обліку та подання в установленому порядку бухгалтерську і статистичну звітність.


  У разі відсутності директора його функції виконує заступник.
  Директор має право в установленому порядку підписання договорів та інших документів в межах компетенції.

  7. Центр є бюджетною установою і утримується за рахунок коштів, передбачених Мінсім’ямолодьспорту у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді, жінок та сім’ї. Гранична чисельність працівників Центру затверджується Мінсім’ямолодьспортом за погодженням із Міністерством фінансів.

  8. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

  Директор Департаменту молодіжної політики І.М.Хохич
Теги новин порталу